LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH VẬN CHYỂN QUỐC TẾ NBL

  • Địa Chỉ: 69/10 Đường D2 Phường 25, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
  • Hỗ Trợ KD: 0908 076 377
  • Tel:(08) 35100062/(08) 35116978/(08) 35116979
  • Email: hoatran@nbl-int.com
  • Fax: (08) 35100063
  • MST: 0313463888